piątek, 21 stycznia 2022r.

WAŻNE! Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

25 października 2011

przez  admin

WAŻNE! INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Urząd Gminy w Sulmierzycach podaje do publicznej wiadomości, że przepisy ochrony środowiska nakładają m.in. na właścicieli budynków będących osobami fizycznymi obowiązek przedłożenia Wójtowi Gminy informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Informację sporządza się na formularzu, który należy pobrać u sołtysa, na stronie internetowej UG (kliknij tutaj),  bądź w Urzędzie Gminy, po wypełnieniu należy złożyć w pokoju nr 20  – Anna Bartosik tel. (44) 684 60 56 wew. 117 w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2011r.

Dane niezbędne do wypełnienia formularza:

  1. Adres
  2. Rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, gospodarczy, przemysłowy, inny)
  3. Nr działki ewidencyjnej
  4. Numer okręgu ewidencyjnego
  5. Nazwa i rodzaj wyrobów
  6. Ilość wyrobów (sztuki- ilość płyt eternitu, m2, mb)
  7. Data sporządzenia poprzedniej oceny

Złożenie formularza jest konieczne z uwagi na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów posiadających azbest. Pierwsza inwentaryzacja przeprowadzana była w 2004r.  Celem aktualizacji jest uchwalenie lokalnego Programu Usuwania Azbestu, a co za tym idzie pozyskanie środków na jego usunięcie.

Formularz dostępny jest pod poniższym linkiem: KLIKNIJ TUTAJ

Do ogłoszenia zostaje dołączona lista na której każde z gospodarstw powinno zadeklarować, czy na jego terenie znajduje się wyrób zawierający azbest. Deklaracja ta będzie wiążąca w chwili starania się o dofinansowanie na utylizację azbestu.

W przypadku posiadania wyrobów azbestowych dodatkowo należy wypełnić formularz, zgodnie z instrukcjami j.w.

Ostatnia zmiana: 25 października 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij