środa, 21 lutego 2024r.

II przetarg – sprzedaż ciągnika

9 stycznia 2017

przez  admin

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO MARKI URSUS C360 3P

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sulmierzyce

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO MARKI URSUS C360 3P

Dane techniczne i identyfikacyjne:

Opis przedmiotu sprzedaży

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Cena wywoławcza netto

Wadium

1) Ciągnik rolniczy marki: URSUS C360 3P

2) Nr identyfikacyjny: 616172

3) Przebieg w mth: 2356

4) Pojemność silnika: 2502,00 m3

5) Pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC do dnia 31.12.2017 r.

6) Brak aktualnego przeglądu technicznego (ostatni przegląd ważny był do dnia  06.10.2016 r.)

PTB 089R

1988

15.000,00 zł

1.500,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 STYCZNIA 2017 r. O GODZINIE 1100

W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W SULMIERZYCACH, sala nr 18, piętro I.

Przedmiot przetargu (ciągnik rolniczy Ursus C360 3P) można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Pawłem Dłubakiem, tel.: 607 842 671.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej w terminie do 27 stycznia 2017 r. pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Sulmierzycach nr 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Oddział w Sulmierzycach. W tytule przelewu należy podać: Wadium – sprzedaż ciągnika. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy.

Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub jego odwołaniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 11 oraz jest on dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulmierzyce: www.sulmierzyce.biuletyn.net w zakładce: Prawo lokalne -> Regulamin gospodarowania mieniem komunalnym (kliknij TUTAJ).

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez zbywcę terminie, zbywca może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez uczestnika wadium. W takim przypadku zbywca ruchomości ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Sulmierzyce w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Ursus C360 3P (pdf)


Ostatnia zmiana: 9 stycznia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close