poniedziałek, 16 maja 2022r.

Informacja

18 października 2016

przez  admin

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Sulmierzyce kwotę w wysokości 56.795,00 zł brutto dofinansowania do zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach I etapu” Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniona została firma Eko-Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą w 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 5b.

Zadanie obejmowało zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest, sporządzenie dla każdej posesji odrębnie pisemnego protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest, przygotowanie odpadów do transportu, uporządkowanie miejsca, z którego odebrano odpad, transport odpadu na składowisko. Na potwierdzenie prawidłowości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wymogiem było złożenie oryginału Karty przekazania odpadu, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz dokumentacji fotograficznej.

Całkowita wartość zadania stanowiła kwota 58.915,89 zł brutto.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Ostatnia zmiana: 18 października 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij