piątek, 23 lutego 2024r.

Informacja

18 października 2016

przez  admin

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Sulmierzyce kwotę w wysokości 56.795,00 zł brutto dofinansowania do zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach I etapu” Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniona została firma Eko-Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą w 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 5b.

Zadanie obejmowało zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest, sporządzenie dla każdej posesji odrębnie pisemnego protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest, przygotowanie odpadów do transportu, uporządkowanie miejsca, z którego odebrano odpad, transport odpadu na składowisko. Na potwierdzenie prawidłowości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wymogiem było złożenie oryginału Karty przekazania odpadu, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz dokumentacji fotograficznej.

Całkowita wartość zadania stanowiła kwota 58.915,89 zł brutto.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Ostatnia zmiana: 18 października 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close