poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Ogłoszenie Wójta Gminy

13 grudnia 2013

przez  admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Wójt Gminy Sulmierzyce

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kuźnica oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1231, obręb Kuźnica, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy Sulmierzyce i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulmierzyce oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Sulmierzyce.

Podlega również ogłoszeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W Ó J T

mgr Gabriel Orzeszek

Do pobrania:

Ogłoszenie

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Wójt Gminy Sulmierzyce

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kuźnica oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1231, obręb Kuźnica, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy Sulmierzyce i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulmierzyce oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Sulmierzyce.

Podlega również ogłoszeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Ostatnia zmiana: 13 grudnia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close