poniedziałek, 18 października 2021r.

Ogłoszenie Wójta Gminy

13 grudnia 2013

przez  admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Wójt Gminy Sulmierzyce

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kuźnica oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1231, obręb Kuźnica, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy Sulmierzyce i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulmierzyce oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Sulmierzyce.

Podlega również ogłoszeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W Ó J T

mgr Gabriel Orzeszek

Do pobrania:

Ogłoszenie

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Wójt Gminy Sulmierzyce

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kuźnica oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1231, obręb Kuźnica, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy Sulmierzyce i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulmierzyce oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Sulmierzyce.

Podlega również ogłoszeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Ostatnia zmiana: 13 grudnia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij