środa, 22 maja 2024r.

Wykluczenie cyfrowe

30 maja 2014

przez  admin

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Biuro Projektu: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój nr 27, tel. (44) 684 60 56 wew. 104

Całkowity koszt realizacji projektu to 2 352 545,40 zł. Gmina Sulmierzyce pozyskała 100% środków na realizację tego projektu z czego 1 999 663,59 zł pochodzą z budżetu środków europejskich a 352 881,81 zł to środki publiczne krajowe.

Projekt realizowany będzie w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w szczególności ze względu na trudną sytuację materialną (w tym dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce), niepełnosprawność itp.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m. in.:

  • zakup 150 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych wytypowanych do projektu wraz z ich instalacją, konfiguracją, serwisem i ubezpieczeniem oraz zapewnieniem dostępu do sieci Internet,
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu,
  • doposażenie 11 jednostek podległych gminie Sulmierzyce w zakresie sprzętu komputerowego i dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu.

Ostatnia zmiana: 30 maja 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close