poniedziałek, 6 grudnia 2021r.

Wykluczenie cyfrowe

30 maja 2014

przez  admin

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Biuro Projektu: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój nr 27, tel. (44) 684 60 56 wew. 104

Całkowity koszt realizacji projektu to 2 352 545,40 zł. Gmina Sulmierzyce pozyskała 100% środków na realizację tego projektu z czego 1 999 663,59 zł pochodzą z budżetu środków europejskich a 352 881,81 zł to środki publiczne krajowe.

Projekt realizowany będzie w ramach działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w szczególności ze względu na trudną sytuację materialną (w tym dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce), niepełnosprawność itp.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m. in.:

  • zakup 150 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych wytypowanych do projektu wraz z ich instalacją, konfiguracją, serwisem i ubezpieczeniem oraz zapewnieniem dostępu do sieci Internet,
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu,
  • doposażenie 11 jednostek podległych gminie Sulmierzyce w zakresie sprzętu komputerowego i dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu.

Ostatnia zmiana: 30 maja 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij