piątek, 21 stycznia 2022r.

Zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy – zeznania świadków

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.

wzór wniosku PDF

wzór wniosku DOC

 

 • Zeznania dwóch świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym.
 • Dokument potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego.
 • Dokument potwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego.
 • Zaświadczenie o okresach zameldowania.

W przypadku, gdy Urząd Gminy nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są zeznaniami co najmniej 2 świadków. Nie mogą być oni spokrewnieni, oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić, musieli być pełnoletni i musieli zamieszkiwać w tym czasie na terenie, na którym jest położone (lub było położone) przedmiotowe gospodarstwo rolne. Powyższe zeznania mogą być złożone na druku wydanym w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach w pok. nr 15.

OPŁATA SKARBOWA:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł od każdego podpisu
 2. opłacie skarbowej podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia na prośbę wnioskodawcy nie podlegające zwolnieniu z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – 17 zł

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 15, tel. 44/684-60-56 wew. 109

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póź. zm.).

UWAGI:

Sprawy przedmiotowe regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310):

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
 • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS:

W związku z obniżeniem od 01 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn Oddział Regionalny KRUS w Łodzi uprzejmie informuje, że składając wniosek o emeryturę rolniczą należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający fakt posiadania rachunku bankowego
 • dokumenty potwierdzające własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego (akty własności, akty notarialne, umowy dzierżawy, postanowienia sądowe)
 • dokumenty potwierdzające zbycie części lub całości gospodarstwa
 • aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z UG o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego
 • akt zawarcia związku małżeńskiego (lub akt zgonu współmałżonka)
 • odcinek, legitymację lub decyzję od renty lub emerytury małżonka — jeżeli pobiera takie świadczenie
 • świadectwa pracy, zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres ubezpieczenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, książeczkę wojskową, zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych (tylko do wglądu)
 • zaświadczenie z potwierdzające okres zameldowania w gospodarstwie dziadków, rodziców, teściów oraz dokument potwierdzający fakt posiadania przez nich gospodarstwa rolnego w przypadku potrzeby udokumentowania pracy wykonywanej po 16 roku życia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze osobiste lub telefoniczne uzgodnienie daty i godziny wizyty w Placówce Terenowej KRUS celem spisania Państwa wniosku emerytalnego — pozwoli to Państwu uniknąć długiego oczekiwania w kolejce i zapewni terminową obsługę interesantów.

Wizyty prosimy umawiać pod następującymi numerami telefonów Placówek Terenowych:

 

PT w Bełchatowie

44 633 32 59
44 635 64 17

 

PT w Łowiczu

46 838 94 12

 

PT w Radomsku

44 685 04 22

 

PT w Wieluniu

43 843 74 17

 

PT w Brzezinach

46 875 14 17

 

PT w Opocznie

44 754 64 13

PT w Rawie Mazowieckiej

46 813 24 18

46 813 24 11

 

PT w Wieruszowie

62 783 34 14

 

PT w Kutnie

24 251 04 10

PT w Pajęcznie

34 311 44 18

34 311 44 10

PT w Sieradzu

43 826 32 09

43 828 64 23

 

PT w Zduńskiej Woli

43 824 15 52

 

PT w Łasku

43 647 03 18

PT w Piotrkowie Trybunalskim

44 645 24 19

 

PT w Skierniewicach

46 832 94 13

PT w Zgierzu
42 716 24 32
42 716 37 85
 

PT w Łęczycy

24 721 94 10

 

PT w Poddębicach

43 679 14 13

PT w Tomaszowie

Mazowieckim

44 710 66 43

Informacje dotyczące rolników ubezpieczonych w KRUS – PDF

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij