poniedziałek, 15 kwietnia 2024r.

Zaproszenie na LXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

22 maja 2023

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

24 maja 2023 r. (środa) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z LXII i LXIII sesji Rady Gminy.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2022 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/357/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zastosowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Sulmierzyce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wola Wydrzyna.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek roślin miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie gminy Sulmierzyce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023 – 2032.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2023 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z LXII i LXIII sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 22 maja 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close