niedziela, 26 września 2021r.

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

29 maja 2020

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

5 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Dąbrówka, Stanisławów, Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach poprzez zmianę jego siedziby.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawieszenia realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym Gminy Sulmierzyce przez Urząd Gminy w Sulmierzycach.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2019 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020- 2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2020 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXI sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 29 maja 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij