środa, 19 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

10 sierpnia 2012

przez  admin

Serdecznie zapraszamy na XXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

21 sierpnia 2012 r. (wtorek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Ustalenie diet radnych:
a) system ryczałtowy i jego wysokość,
b) każdorazowo za posiedzenie na sesji bądź komisji Rady Gminy w ustalonej już wysokości na poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na  rok 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków  PROW na lata 2007-2013 – zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka gm. Sulmierzyce”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXII sesji Rady Gminy w dniu 31 lipca 2012r.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 10 sierpnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close