piątek, 21 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

10 sierpnia 2012

przez  admin

Serdecznie zapraszamy na XXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

21 sierpnia 2012 r. (wtorek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Ustalenie diet radnych:
a) system ryczałtowy i jego wysokość,
b) każdorazowo za posiedzenie na sesji bądź komisji Rady Gminy w ustalonej już wysokości na poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na  rok 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków  PROW na lata 2007-2013 – zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka gm. Sulmierzyce”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXII sesji Rady Gminy w dniu 31 lipca 2012r.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 10 sierpnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij