poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy

13 października 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

19 października 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sulmierzyce”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w Chorzenicach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic położonych na terenie miejscowości Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Urząd Gminy.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016-2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Zaopatrzenia Ludności.

9. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 5 września 2016 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 13 października 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij