piątek, 23 lutego 2024r.

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy

13 października 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

19 października 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sulmierzyce”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w Chorzenicach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic położonych na terenie miejscowości Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Urząd Gminy.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016-2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Zaopatrzenia Ludności.

9. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 5 września 2016 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 13 października 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close