piątek, 23 lutego 2024r.

Ankieta – kolektory, foltowoitaika, piece

27 kwietnia 2016

przez  admin

WYKORZYSTANIE ENERGII EKOLOGICZNEJ – ANKIETY

Ankieterki, które zostały wysłane w teren gminy Sulmierzyce zbierają informacje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie z zakresu energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów montażu:

  • kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych osób fizycznych,
  • pieców opalanych ekologicznymi paliwami (olejem, gazem, pelletem).

Warunki uczestnictwa:

  • złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ankiety. Osoby, które we wcześniejszym okresie wypełniały ankietę, dotyczącą kolektorów słonecznych nie muszą wypełniać jej ponownie, proszone są tylko o potwierdzenie czy nadal są zainteresowane montażem instalacji;
  • w naborze mogą uczestniczyć:

1) osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno – bytowych mieszkańców, podpisanie umowy na montaż instalacji nastąpi w późniejszym terminie, wówczas niezbędnym będzie okazanie się aktem własności nieruchomości, umowa winna zostać podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

2) brak zaległości wobec Gminy Sulmierzyce z tytułu opłat za wodę, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego.

3) wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio ankieterom, bądź w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br. w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 21 lub 23.

4)ankiety można pobrać TUTAJ lub bezpośrednio u pracowników w pokojach nr 21 i 23.

Szczegółowe informacje:

1) Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych wraz z elementem fotowoltaiki służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/ użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

2) Montaż pieca opalanego olejem, gazem lub pelletem

Projekt ten będzie adresowany do właścicieli i użytkowników budynków mieszkalnych, którzy używają do ogrzewania swoich budynków kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem innym niż biomasa, czyli węglem, miałem, ekogroszkiem, itp.

Nowy kocioł będzie zamontowany w miejscu kotła dotychczasowego, aby możliwe było włączenie nowego kotła do instalacji istniejącej.

3) Montaż instalacji fotowoltaicznych

Docelowy montaż instalacji fotowoltaicznych, dla których również zbierane są ankiety nastąpi w kolejnym etapie realizacji nowych projektów, mających na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w codziennym życiu mieszkańców Naszej Gminy. Zasada działania jest bardzo prosta. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej. Prąd z inwertera ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej- muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Jednocześnie informujemy, iż koszt montażu kolektora słonecznego, pieca czy też instalacji fotowoltaicznej zostanie oszacowany dopiero po uzyskaniu dofinansowania i rozstrzygnięciu wykonawcy.

Wypełnienie ankiety jest niezbędne do złożenia przez Gminę Sulmierzyce wniosku o dofinansowanie, nie stanowi jednak gwarancji otrzymania dofinansowania.

Ostatnia zmiana: 27 kwietnia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close