niedziela, 5 grudnia 2021r.

Ankieta – kolektory, foltowoitaika, piece

27 kwietnia 2016

przez  admin

WYKORZYSTANIE ENERGII EKOLOGICZNEJ – ANKIETY

Ankieterki, które zostały wysłane w teren gminy Sulmierzyce zbierają informacje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie z zakresu energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów montażu:

  • kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych osób fizycznych,
  • pieców opalanych ekologicznymi paliwami (olejem, gazem, pelletem).

Warunki uczestnictwa:

  • złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ankiety. Osoby, które we wcześniejszym okresie wypełniały ankietę, dotyczącą kolektorów słonecznych nie muszą wypełniać jej ponownie, proszone są tylko o potwierdzenie czy nadal są zainteresowane montażem instalacji;
  • w naborze mogą uczestniczyć:

1) osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno – bytowych mieszkańców, podpisanie umowy na montaż instalacji nastąpi w późniejszym terminie, wówczas niezbędnym będzie okazanie się aktem własności nieruchomości, umowa winna zostać podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

2) brak zaległości wobec Gminy Sulmierzyce z tytułu opłat za wodę, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego.

3) wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio ankieterom, bądź w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br. w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 21 lub 23.

4)ankiety można pobrać TUTAJ lub bezpośrednio u pracowników w pokojach nr 21 i 23.

Szczegółowe informacje:

1) Kolektory słoneczne

Zestawy kolektorów słonecznych wraz z elementem fotowoltaiki służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/ użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

2) Montaż pieca opalanego olejem, gazem lub pelletem

Projekt ten będzie adresowany do właścicieli i użytkowników budynków mieszkalnych, którzy używają do ogrzewania swoich budynków kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem innym niż biomasa, czyli węglem, miałem, ekogroszkiem, itp.

Nowy kocioł będzie zamontowany w miejscu kotła dotychczasowego, aby możliwe było włączenie nowego kotła do instalacji istniejącej.

3) Montaż instalacji fotowoltaicznych

Docelowy montaż instalacji fotowoltaicznych, dla których również zbierane są ankiety nastąpi w kolejnym etapie realizacji nowych projektów, mających na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w codziennym życiu mieszkańców Naszej Gminy. Zasada działania jest bardzo prosta. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej. Prąd z inwertera ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej- muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Jednocześnie informujemy, iż koszt montażu kolektora słonecznego, pieca czy też instalacji fotowoltaicznej zostanie oszacowany dopiero po uzyskaniu dofinansowania i rozstrzygnięciu wykonawcy.

Wypełnienie ankiety jest niezbędne do złożenia przez Gminę Sulmierzyce wniosku o dofinansowanie, nie stanowi jednak gwarancji otrzymania dofinansowania.

Ostatnia zmiana: 27 kwietnia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij