środa, 22 maja 2024r.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Twoich danych

Gmina Sulmierzyce reprezentowana przez Wójta, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce.

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: ug@sulmierzyce.eu

2) telefonicznie: (44) 684 60 56

3) pisemnie: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce.

Inspektor Ochrony Danych

Gmina Sulmierzyce wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się pod adresem iod@sulmierzyce.eu.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Artur Wojtaszczyk

e-mail: iod@sulmierzyce.eu

tel. 42 30-70-875

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez nazwa organizacji w celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lit. g RODO) ciążących na Urzędzie w szczególności zadań wynikających z:

     a) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) wykonywania zadań realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

3) rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji

4) zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz Gminy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Na gruncie RODO przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4) Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close