piątek, 19 lipca 2024r.

Sekretarz

mgr Anna Szydłowska

tel. (44) 684 60 15

e-mail: sekretarz@sulmierzyce.eu

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i organizacji pracy w Urzędzie.

2) nadzór nad przygotowaniem projektów Uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków Komisji Rady Gminy, interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz opracowywaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie,

3) nadzór nad realizacją zarządzeń Wójta oraz kontrola przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

4) koordynacja spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu,

5) nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy,

6) załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych
pracowników Urzędu,

7) nadzór nad terminowością i obiegiem spraw do załatwienia w Urzędzie.

8) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zewnętrznej, koordynacja wykonania zaleceń pokontrolnych,

9) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego zmian.

10) nadzór nad realizacją zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendum oraz wyborów ławników i spisów.

Sekretarz kieruje Referatem: Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Sekretarz zastępuje Wójta w przypadku niemożności pełnienia przez Niego swoich obowiązków.
Sekretarz Gminy jest upoważniony do załatwiania wszystkich spraw w tym do wydawania decyzji administracyjnych należących do zakresu działań Urzędu niezależnie od upoważnień do załatwiania spraw wydanych poszczególnym pracownikom Urzędu.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close