poniedziałek, 16 maja 2022r.

Struktura Organizacyjna Urzędu

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sulmierzycach:

1. Pracą urzędu kieruje Wójt na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Sekretarza Gminy. Zadania związane z gospodarką finansową Gminy Wójt wykonuje przy pomocy Skarbnika Gminy.

2. Sekretarz i Skarbnik działają w zakresie spraw powierzonych im przez Wójta i ponoszą przed nim odpowiedzialność. Wykonując powierzona zadania zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i nadzorowanych referatów.

3. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta nadzoruje sprawne funkcjonowanie urzędu i warunki jego działania , a także właściwą organizację pracy biurowej w Urzędzie.

4. Skarbnik Gminy jako główny księgowy budżetu sprawuje nadzór i kontrole nad gospodarką finansową Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy.

5. Kierownicy referatów są odpowiedzialni za organizację i nadzór pracy kierowanych referatów, ustalają szczegółowe zakresy czynności pracowników, kontrolują realizację zadań i ponoszą odpowiedzialność za realizację przypisanych referatom zadań.

W skład Urzędu wchodzą:

1) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (I.Z.P),

2) Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (R.O.Ś),

3) Referat Budżetu, Finansów i Podatków (B.F.P.),

4) Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich (S.S.O.),

5) Urząd Stanu Cywilnego (U.S.C.),

6) Pion Ochrony (P.O.),

7) Radca Prawny (B.P.).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij