poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Struktura Organizacyjna Urzędu

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sulmierzycach:

1. Pracą urzędu kieruje Wójt na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Sekretarza Gminy. Zadania związane z gospodarką finansową Gminy Wójt wykonuje przy pomocy Skarbnika Gminy.

2. Sekretarz i Skarbnik działają w zakresie spraw powierzonych im przez Wójta i ponoszą przed nim odpowiedzialność. Wykonując powierzona zadania zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i nadzorowanych referatów.

3. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta nadzoruje sprawne funkcjonowanie urzędu i warunki jego działania , a także właściwą organizację pracy biurowej w Urzędzie.

4. Skarbnik Gminy jako główny księgowy budżetu sprawuje nadzór i kontrole nad gospodarką finansową Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy.

5. Kierownicy referatów są odpowiedzialni za organizację i nadzór pracy kierowanych referatów, ustalają szczegółowe zakresy czynności pracowników, kontrolują realizację zadań i ponoszą odpowiedzialność za realizację przypisanych referatom zadań.

W skład Urzędu wchodzą:

1) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (I.Z.P),

2) Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (R.O.Ś),

3) Referat Budżetu, Finansów i Podatków (B.F.P.),

4) Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich (S.S.O.),

5) Urząd Stanu Cywilnego (U.S.C.),

6) Pion Ochrony (P.O.),

7) Radca Prawny (B.P.).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close