środa, 22 maja 2024r.

Wójt

mgr Gabriel Orzeszek

e-mail: ug@sulmierzyce.eu

 

W szczególności  do zadań  i kompetencji Wójta  należy:

1) kierowanie bieżącymi   sprawami  gminy i reprezentowanie jej  na zewnątrz,

2) wykonywanie   funkcji  pracodawcy  w stosunku do pracowników Urzędu,

3)  sprawowanie    zwierzchnictwa    służbowego    nad  kierownikami    gminnych    jednostek  organizacyjnych i instytucji kultury,

4) wydawanie    decyzji  administracyjnych    w  indywidualnych      sprawach  z  zakresu  administracji publicznej,

5) przedkładanie    Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej    uchwał  i  zarządzeń    podlegających  nadzorowi Izby,

6) przedkładanie  Wojewodzie  uchwał Rady Gminy,

7) ogłaszanie  uchwały  budżetowej  i sprawozdanie  z jej  wykonania,

8) przekazywanie  Wojewodzie  aktów prawa miejscowego  celem ich publikacji,

9) rozporządzanie   majątkiem gminy oraz zaciąganie  zobowiązań  w zakresie  ustalonym przez  Radę.

10)  przyjmowanie mieszkańców w  sprawach skarg i wniosków ,

11)  kierowanie      i   koordynowanie      realizacji      przedsięwzięć   z   zakresu   obowiązku  powszechnej obrony cywilnej,

12)  nadzorowanie ochrony  informacji niejawnych i danych osobowych,

13)  występowanie    do  Rady    z  wnioskiem  w  sprawie  powołania  i  odwołania    Skarbnika Gminy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

14)  dokonywanie  okresowych    ocen    kwalifikacyjnych    pracowników    zatrudnionych    na stanowiskach:    Sekretarza  Gminy,  Skarbnika  Gminy,  Kierownika  Referatu  Inwestycji i Zamówień Publicznych, Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska   Kierownika   Urzędu   Stanu   Cywilnego,   oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

15)  wykonywanie  innych zadań  przewidzianych  odrębnymi przepisami prawa.

16)  Wójt    bezpośrednio  nadzoruje    działalność  Referatu  Inwestycji,  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close