wtorek, 25 stycznia 2022r.

Wójt

mgr Gabriel Orzeszek

e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl

 

W szczególności  do zadań  i kompetencji Wójta  należy:

1) kierowanie bieżącymi   sprawami  gminy i reprezentowanie jej  na zewnątrz,

2) wykonywanie   funkcji  pracodawcy  w stosunku do pracowników Urzędu,

3)  sprawowanie    zwierzchnictwa    służbowego    nad  kierownikami    gminnych    jednostek  organizacyjnych i instytucji kultury,

4) wydawanie    decyzji  administracyjnych    w  indywidualnych      sprawach  z  zakresu  administracji publicznej,

5) przedkładanie    Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej    uchwał  i  zarządzeń    podlegających  nadzorowi Izby,

6) przedkładanie  Wojewodzie  uchwał Rady Gminy,

7) ogłaszanie  uchwały  budżetowej  i sprawozdanie  z jej  wykonania,

8) przekazywanie  Wojewodzie  aktów prawa miejscowego  celem ich publikacji,

9) rozporządzanie   majątkiem gminy oraz zaciąganie  zobowiązań  w zakresie  ustalonym przez  Radę.

10)  przyjmowanie mieszkańców w  sprawach skarg i wniosków ,

11)  kierowanie      i   koordynowanie      realizacji      przedsięwzięć   z   zakresu   obowiązku  powszechnej obrony cywilnej,

12)  nadzorowanie ochrony  informacji niejawnych i danych osobowych,

13)  występowanie    do  Rady    z  wnioskiem  w  sprawie  powołania  i  odwołania    Skarbnika Gminy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

14)  dokonywanie  okresowych    ocen    kwalifikacyjnych    pracowników    zatrudnionych    na stanowiskach:    Sekretarza  Gminy,  Skarbnika  Gminy,  Kierownika  Referatu  Inwestycji i Zamówień Publicznych, Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska   Kierownika   Urzędu   Stanu   Cywilnego,   oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

15)  wykonywanie  innych zadań  przewidzianych  odrębnymi przepisami prawa.

16)  Wójt    bezpośrednio  nadzoruje    działalność  Referatu  Inwestycji,  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij