środa, 22 maja 2024r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w 2017 roku – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji

10 kwietnia 2017

przez  Wanda Urbaniak

Wójt Gminy Sulmierzyce działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm ) oraz Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28  listopada 2016 roku.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT I ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do składania ofert na realizację zadania w zakresie:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Oferty należy składać w sekretariacie urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty (w przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce) w terminie do dnia 05.05.2017 roku do godziny 15:30.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji

Ostatnia zmiana: 10 kwietnia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close