wtorek, 21 września 2021r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w 2017 roku – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji

10 kwietnia 2017

przez  Wanda Urbaniak

Wójt Gminy Sulmierzyce działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm ) oraz Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28  listopada 2016 roku.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT I ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do składania ofert na realizację zadania w zakresie:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Oferty należy składać w sekretariacie urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty (w przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce) w terminie do dnia 05.05.2017 roku do godziny 15:30.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji

Ostatnia zmiana: 10 kwietnia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij