piątek, 21 stycznia 2022r.

Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Sulmierzyce

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Nazwa projektu: “Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Sulmierzyce

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 5.489.594,77 zł

Wartość dofinansowania: 3.044.180,92 zł

Planowany okres realizacji od 04.05.2020r. do 30.12.2022r.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego oraz komunalnego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkalnych budynków komunalnych w Gminie Sulmierzyce.

Cele szczegółowe:

  • Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych mieszkalnych budynków komunalnych (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Sulmierzyce
  • Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Gminy
  • Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych mieszkalnych budynkach komunalnych w Gminie Sulmierzyce
  • Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Gminy
  • Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij