niedziela, 24 października 2021r.

Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Nazwa projektu: “Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 9 231 015,90 zł

Wartość dofinansowania: 4 904 915,94 zł

Planowany okres realizacji od 30.03.2018r. do 30.03.2020r.

Cel podstawowy: zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Krainy Wielkiego Łuku Warty dla rozwoju gospodarki turystycznej w regionie łódzkim.

Cel bezpośredni: rozwój turystyki kulturowej i aktywnej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe gm. Sulmierzyce oraz promocję walorów turystycznych Krainy Wielkiego Łuku Warty. Cel zostanie osiągnięty poprzez aranżację turystyczną centrum Sulmierzyc, budowę strzelnicy sportowej wraz z torem aktywności fizycznej oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, zagospodarowanie walorów przyrodniczych zbiornika w miejscowości Dygudaj, adaptację obiektu tzw. “Leśniczówki” na cele turystyczne wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu w formie parku linowego, wioski kuźniczej, platformy widokowej, budowę dwóch stref aktywnego wypoczynku w formie siłowni zewnętrznych oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sulmierzyce – Chorzenice.

Wskaźniki produktu:

Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji turystycznych – 1 szt

Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej – 8 szt

Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne – 1 szt

Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej – 2 szt

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt

Wskaźnik rezultatu:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 6

Umowa o dofinansowanie nr RPLD.06.02.01-10-0012/17-00 z dnia 02-02-2018r.

 

Tablica informacyjna, o której mowa w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji – Tablica informacyjna (pdf)

 

Zapytania ofertowe:

Świadczenie usługi zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr 2:

Świadczenie usługi zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wybranym wykonawcy opublikowana w Bazie konkurencyjności

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij