wtorek, 27 lutego 2024r.

Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Nazwa projektu: „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 9 231 015,90 zł

Wartość dofinansowania: 4 904 915,94 zł

Planowany okres realizacji od 30.03.2018r. do 30.03.2020r.

Cel podstawowy: zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Krainy Wielkiego Łuku Warty dla rozwoju gospodarki turystycznej w regionie łódzkim.

Cel bezpośredni: rozwój turystyki kulturowej i aktywnej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe gm. Sulmierzyce oraz promocję walorów turystycznych Krainy Wielkiego Łuku Warty. Cel zostanie osiągnięty poprzez aranżację turystyczną centrum Sulmierzyc, budowę strzelnicy sportowej wraz z torem aktywności fizycznej oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, zagospodarowanie walorów przyrodniczych zbiornika w miejscowości Dygudaj, adaptację obiektu tzw. „Leśniczówki” na cele turystyczne wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu w formie parku linowego, wioski kuźniczej, platformy widokowej, budowę dwóch stref aktywnego wypoczynku w formie siłowni zewnętrznych oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sulmierzyce – Chorzenice.

Wskaźniki produktu:

Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji turystycznych – 1 szt

Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej – 8 szt

Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne – 1 szt

Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej – 2 szt

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt

Wskaźnik rezultatu:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 6

Umowa o dofinansowanie nr RPLD.06.02.01-10-0012/17-00 z dnia 02-02-2018r.

 

Tablica informacyjna, o której mowa w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji – Tablica informacyjna (pdf)

 

Zapytania ofertowe:

Świadczenie usługi zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr 2:

Świadczenie usługi zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wybranym wykonawcy opublikowana w Bazie konkurencyjności

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close