piątek, 19 kwietnia 2024r.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Nazwa projektu: “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce”

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.204.476,33 zł

Wartość dofinansowania: 1.663.911,37 zł

Planowany okres realizacji od 01.10.2019r. do 30.08.2020r.

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce. Efektem realizacji projektu będzie ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych, co przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery w gminie Sulmierzyce.

Celem pośrednim projektu jest poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych w województwie łódzkim oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a poprzez to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Sulmierzyce.

Projekt obejmuje dwa zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii tj.

  • Zadanie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce w ramach którego zaplanowano wymianę kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet, zrębki) zgodny z normą PN-EN 303-5:2012 oraz montaż zestawu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach.
  • Zadanie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Sulmierzyce w ramach którego zaplanowano wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce.

Poprzez poprawę jakości powietrza, która nastąpi w wyniku realizacji zaplanowanych zadań z efektów realizacji projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Sulmierzyce, powiatu pajęczańskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego – Zagłębie Górniczo – Energetyczne: Bełchatów – Szczerców – Złoczew”. Projekt jest zgodny z Koncepcją projektowania uniwersalnego tzn. będzie elastyczny w użytkowaniu, informacje o projekcie będą ogólnodostępne i użyteczne dla wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami.

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close