piątek, 28 stycznia 2022r.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Nazwa projektu: “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce”

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.204.476,33 zł

Wartość dofinansowania: 1.663.911,37 zł

Planowany okres realizacji od 01.10.2019r. do 30.08.2020r.

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce. Efektem realizacji projektu będzie ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych, co przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery w gminie Sulmierzyce.

Celem pośrednim projektu jest poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych w województwie łódzkim oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a poprzez to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Sulmierzyce.

Projekt obejmuje dwa zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii tj.

  • Zadanie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce w ramach którego zaplanowano wymianę kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet, zrębki) zgodny z normą PN-EN 303-5:2012 oraz montaż zestawu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach.
  • Zadanie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Sulmierzyce w ramach którego zaplanowano wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce.

Poprzez poprawę jakości powietrza, która nastąpi w wyniku realizacji zaplanowanych zadań z efektów realizacji projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Sulmierzyce, powiatu pajęczańskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego – Zagłębie Górniczo – Energetyczne: Bełchatów – Szczerców – Złoczew”. Projekt jest zgodny z Koncepcją projektowania uniwersalnego tzn. będzie elastyczny w użytkowaniu, informacje o projekcie będą ogólnodostępne i użyteczne dla wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami.

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij