wtorek, 27 lutego 2024r.

Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.

Nazwa projektu: “Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych”

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.981.837,56 zł

Wartość dofinansowania: 1.976.529,89 zł

Planowany okres realizacji od 30.04.2019r. do 30.06.2020r.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków do wzmocnienia mechanizmów ochrony bioróżnorodności oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców regionu łódzkiego. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału przyrodniczego zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach z wykorzystaniem roślin z Czerwonej Księgi Roślin oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego.

Cele pośrednie realizacji projektu to:

  • wzrost liczebności populacji gatunków roślin chronionych i rzadkich
  • rozwój warunków dla ochrony cennych gatunków (in situ),
  • poprawa estetyki, wizerunku i wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Zakres projektu obejmuje wprowadzenie nasadzeń roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem z Czerwonej Księgi Roślin, budowę infrastruktury związanej ze stworzeniem warunków do ochrony oraz przywrócenie właściwego stanu przyrodniczego zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych poprzez:

  • Utwardzenie ciągów komunikacyjnych – ścieżek i traktów przyrodniczo-edukacyjnych,
  • Renowację zbiornika wodnego (zagospodarowanie wraz z nasadzeniami roślinnością chronioną i zagrożoną wyginięciem)
  • Utworzenie kaskady wodnej z wykorzystaniem roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem,
  • Montaż dwóch drewnianych altan dydaktycznych obsadzonych roślinami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem,
  • Utworzenie terenów zielonych (zagospodarowanie wraz z nasadzeniami) stylizowanych na założenia pierwotne zespołu dworskiego z roślinnością chronioną i zagrożoną wyginięciem,
  • Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, trejaż, siedzisko gabionowe, tablice i tabliczki przyrodniczo-edukacyjne, donice z roślinnością chronioną i zagrożoną wyginięciem).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close