poniedziałek, 16 maja 2022r.

Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów

20 kwietnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy, iż w związku z opublikowaniem dnia 18.04.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2018 podjętego Uchwałą Nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 marca 2018 r. mieszkańcy mogą ubiegać się od dnia 04.05.2018 r. o dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  • Właściciel lub opiekun może zgłosić tylko jedno zwierzę.
  • Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach pokój nr 21.
  • Gmina Sulmierzyce pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.
  • Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.
  • Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:

– zabieg sterylizacji: 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),

– zabieg kastracji: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Dofinansowanie obejmuje 50 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Link do Uchwały Nr XLVIII/298/2018: http://sulmierzyce.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF569B48CFDAD55Z/298.pdf

Link do Załącznika do Uchwały Nr XLVIII/298/2018:

http://sulmierzyce.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF569B48CE6B64AZ/298_1.pdf

Do pobrania:

wzór wniosku PDF

 

wzór wniosku DOC

 

wzór skierowania na zabieg PDF

 

wzór skierowania na zbieg DOC

Ostatnia zmiana: 20 kwietnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij