sobota, 4 grudnia 2021r.

Uwaga rolniku: Zmiany w przepisach w zakresie uprawy, produkcji lub zbytu tytoniu

7 marca 2018

przez  Łukasz Kucharski

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w związku z wejściem w życie 15 grudnia 2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216) warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo mającego siedzibę i adres producenta rolnego na terenie województwa łódzkiego.

Wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego dokonywany jest na wniosek producenta. Producent surowca tytoniowego, który w dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje lub zbywa surowiec tytoniowy składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 maja 2018 r., na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Pozostałe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.kowr.gov.pl,

pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/tyton

Na mocy w/w ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Ostatnia zmiana: 7 marca 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij