niedziela, 5 grudnia 2021r.

Baza ooś

Bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś), w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań (zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Baza danych ooś służy do monitorowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce poprzez gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań. Dzięki temu system informatyczny umożliwia upowszechnienie i ułatwienie dostępu do informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w skali całego kraju, w tym danych o dokumentacji gromadzonej przez administrację na różnych szczeblach organów administracji publicznej.

Baza danych ooś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępna pod adresem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ.

W celu weryfikacji decyzji wydawanych przez tutejszy organ należy w zakładce „Przeglądanie” jako organ prowadzący postępowanie wpisać „Wójt Gminy Sulmierzyce”.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij