sobota, 2 marca 2024r.

Baza ooś

Bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś), w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań (zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Baza danych ooś służy do monitorowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce poprzez gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań. Dzięki temu system informatyczny umożliwia upowszechnienie i ułatwienie dostępu do informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w skali całego kraju, w tym danych o dokumentacji gromadzonej przez administrację na różnych szczeblach organów administracji publicznej.

Baza danych ooś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępna pod adresem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ.

W celu weryfikacji decyzji wydawanych przez tutejszy organ należy w zakładce „Przeglądanie” jako organ prowadzący postępowanie wpisać „Wójt Gminy Sulmierzyce”.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close