wtorek, 27 lutego 2024r.

Numeracja porządkowa nieruchomości

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY – USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wniosek pisemny o ustalenie numeru porządkowego złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: kopią mapy na której zaznaczono budynek będący przedmiotem wniosku oraz dokument potwierdzający prawo własności.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nie podlega opłacie skarbowej.

Numer porządkowy ustala się dla:

  • budynku istniejącego,
  • budynku w trakcie budowy,
  • budynku prognozowanego (na podstawie pozwolenia na budowę lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
  • oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela /współwłaściciela nieruchomości do umieszczenia, w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu, tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy lub placu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru,
  • wykonanie tego obowiązku jest niezwykle istotne, albowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tylko  zainteresowanym osobom i organom administracji, lecz także służbom ratunkowym i firmie odbierającej odpady komunalne z terenu gminy.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE PORZĄDKOWYM

Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: kopią mapy na której zaznaczono budynek będący przedmiotem wniosku, dokument potwierdzający prawo własności oraz dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Sprawy numeracji nieruchomości prowadzone są w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 19, tel. (44) 685 25 87.

PODSTAWA PRAWNA

– Art. 47a ust. 2, art. 47b ust. 1 ustawy z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368).

wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego PDF

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym PDF

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym DOC

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-04-11

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close