niedziela, 5 grudnia 2021r.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do przedłożenia w KRUS lub ZUS

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach. Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 15, tel. 44/ 684-60-56 wew. 109

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

 SPOSÓB ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach w pokoju nr 15 potwierdzając jego odbiór lub zaświadczenie może zostać przesłane pocztą.

PODSTAWA PRAWNA

  1. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póź. zm.).

wzór wniosku PDF

wzór wniosku DOC

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij