piątek, 28 stycznia 2022r.

Azbest

Informuje się mieszkańców, że w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce” można składać wnioski o odbiór płyt azbestowych. W pierwszej kolejności winni zgłaszać się mieszkańcy, którzy dokonali wymiany pokryć dachowych i posiadają zmagazynowane na swojej posesji pokrycie z płyt azbestowych oraz mieszkańcy, którzy zamierzają wymienić w najbliższym czasie pokrycie dachu.

 wzór wniosku PDF 

Do wniosku niezbędne będą:

 1. Decyzja na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (dokonać należy w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

   wzór oświadczenia PDF 
 3. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością.
 4. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie wyrobów zawierających azbest

   wzór oświadczenia PDF 

   wzór oświadczenia DOC 
 5. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych z własnych środków

   wzór oświadczenia PDF 

   wzór oświadczenia DOC 
 6. Zobowiązanie do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz firmie działającej na zlecenie Urzędu Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac

   wzór zobowiązania PDF 

   wzór zobowiązania DOC 

 

Jednocześnie informuje się mieszkańców, którzy dokonali wymiany pokrycia dachu, że zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) wymiana pokrycia dachu wymaga zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Ponadto informuje się wszystkich mieszkańców, że wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu) winna być zgłoszona w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój 15 lub pod nr tel. 44/684-60-56 wew. 109 w godzinach pracy urzędu, celem aktualizacji bazy azbestowej.

 

Uchwały dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:

Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach I etapu.

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=245&id=1616

 

Uchwała Nr XLVII/372/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=210&id=1379

 

Uchwała Nr XXXVI/213/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/372/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=325&id=2416

 

Uchwała Nr XX/122/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach I etapu

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=280&id=2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij