sobota, 2 marca 2024r.

Azbest

Informuje się mieszkańców, że w ramach „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce” można składać wnioski o odbiór płyt azbestowych. W pierwszej kolejności winni zgłaszać się mieszkańcy, którzy dokonali wymiany pokryć dachowych i posiadają zmagazynowane na swojej posesji pokrycie z płyt azbestowych oraz mieszkańcy, którzy zamierzają wymienić w najbliższym czasie pokrycie dachu.

 wzór wniosku PDF 

Do wniosku niezbędne będą:

 1. Decyzja na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (dokonać należy w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

   wzór oświadczenia PDF 
 3. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością.
 4. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie wyrobów zawierających azbest

   wzór oświadczenia PDF 

   wzór oświadczenia DOC 
 5. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych z własnych środków

   wzór oświadczenia PDF 

   wzór oświadczenia DOC 
 6. Zobowiązanie do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz firmie działającej na zlecenie Urzędu Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac

   wzór zobowiązania PDF 

   wzór zobowiązania DOC 

 

Jednocześnie informuje się mieszkańców, którzy dokonali wymiany pokrycia dachu, że zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) wymiana pokrycia dachu wymaga zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Ponadto informuje się wszystkich mieszkańców, że wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu) winna być zgłoszona w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój 15 lub pod nr tel. 44/684-60-56 wew. 109 w godzinach pracy urzędu, celem aktualizacji bazy azbestowej.

 

Uchwały dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:

Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach I etapu.

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=245&id=1616

 

Uchwała Nr XLVII/372/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=210&id=1379

 

Uchwała Nr XXXVI/213/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/372/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=325&id=2416

 

Uchwała Nr XX/122/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce w ramach I etapu

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=280&id=2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close