poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Plan w trakcie zmiany

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

  1. Wniosek pisemny o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Załączniki do wniosku:

Zaleca się załączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej lub ewidencyjnej działki (działek) z zaznaczonym terenem, którego wniosek dotyczy

Informacje na temat opłat – Bez opłat

Forma załatwienia

Informacja o rejestracji wniosku – w ciągu miesiąca od daty wpływu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073);

Tryb odwoławczy – Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Szczegółowa analiza wniosków odbywa się na etapie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych. Wyniki oceny przedkładane są Radzie, która decyduje o ewentualnym podjęciu działań zmierzających do zmiany studium lub zmiany planów miejscowych.

wzór wniosku o dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PDF

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close