niedziela, 24 października 2021r.

Plan w trakcie zmiany

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

  1. Wniosek pisemny o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Załączniki do wniosku:

Zaleca się załączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej lub ewidencyjnej działki (działek) z zaznaczonym terenem, którego wniosek dotyczy

Informacje na temat opłat – Bez opłat

Forma załatwienia

Informacja o rejestracji wniosku – w ciągu miesiąca od daty wpływu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073);

Tryb odwoławczy – Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Szczegółowa analiza wniosków odbywa się na etapie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych. Wyniki oceny przedkładane są Radzie, która decyduje o ewentualnym podjęciu działań zmierzających do zmiany studium lub zmiany planów miejscowych.

wzór wniosku o dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PDF

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij