niedziela, 24 października 2021r.

Studium w trakcie zmiany

Wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

  • Wniosek pisemny o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

wzór wniosku PDF

 

wzór wniosku DOC

 

  • Załączniki do wniosku:

Zaleca się załączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej lub ewidencyjnej działki (działek) z zaznaczonym terenem, którego wniosek dotyczy

Informacje na temat opłat

Bez opłat

Forma załatwienia

Informacja o rejestracji wniosku – w ciągu miesiąca od daty wpływu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073);

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

 Informacje dodatkowe

Szczegółowa analiza wniosków odbywa się na etapie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych. Wyniki oceny przedkładane są Radzie, która decyduje o ewentualnym podjęciu działań zmierzających do zmiany studium lub zmiany planów miejscowych.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij