sobota, 24 lutego 2024r.

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek pisemny o wydanie wypisu i wyrysu złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej oraz w przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.

Opłata skarbowa:

– od wypisu : do 5 stron 30 zł , powyżej 5 stron 50 zł,

– od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zł,

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020 za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 21

Tel. 44/ 684 60 56 wew. 110

Termin załatwienia sprawy:

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób odbioru wypisu i wyrysu:

Wnioskodawca może odebrać wypis i wyrys osobiście w uzgodnionym terminie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 22 lub dokument może zostać przesyłany pocztą.

Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu wypisu i wyrysu:

  1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

  1. każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów,
  2. w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia,

 

wzór wniosku PDF

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close