piątek, 28 stycznia 2022r.

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek pisemny o wydanie wypisu i wyrysu złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej oraz w przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.

Opłata skarbowa:

– od wypisu : do 5 stron 30 zł , powyżej 5 stron 50 zł,

– od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zł,

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020 za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 21

Tel. 44/ 684 60 56 wew. 110

Termin załatwienia sprawy:

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób odbioru wypisu i wyrysu:

Wnioskodawca może odebrać wypis i wyrys osobiście w uzgodnionym terminie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 22 lub dokument może zostać przesyłany pocztą.

Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu wypisu i wyrysu:

  1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

  1. każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów,
  2. w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia,

 

wzór wniosku PDF

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij