sobota, 24 lutego 2024r.

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce

Referent – Justyna Urbańska

Pokój Nr 18

tel. (44) 684 60 56 wew. 110

e-mail: j.urbanska@sulmierzyce.eu

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
I. Wniosek pisemny o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest po kliknięciu TUTAJ
II. Załączniki do wniosku
1. W przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Informacje na temat opłat
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
1. od wypisu:
a) do 5 stron – 30,00 zł,
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł.
2. od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,
b) nie więcej niż – 200,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy  nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020  za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Forma załatwienia
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin załatwienia
14 dni.

Podstawa prawna
1. Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami);

Uwagi
1. Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.
2. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close