piątek, 21 stycznia 2022r.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referent – Justyna Urbańska

Pokój Nr 18

tel. (44) 684 60 56 wew. 110

e-mail: j.urbanska@sulmierzyce.eu

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
I. Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest TUTAJ
II. Załączniki do wniosku
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
2. W przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.

Informacje na temat opłat
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:  17 zł
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy  nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020  za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: “Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Forma załatwienia
zaświadczenie

Przewidywany termin załatwienia
7 dni.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
2. Art. 271 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami);

Uwagi
1. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
2. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij