piątek, 19 kwietnia 2024r.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referent – Justyna Urbańska

Pokój Nr 18

tel. (44) 684 60 56 wew. 110

e-mail: j.urbanska@sulmierzyce.eu

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
I. Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest TUTAJ
II. Załączniki do wniosku
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
2. W przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.

Informacje na temat opłat
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:  17 zł
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy  nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020  za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Forma załatwienia
zaświadczenie

Przewidywany termin załatwienia
7 dni.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
2. Art. 271 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami);

Uwagi
1. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
2. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close