wtorek, 27 lutego 2024r.

Program opieki nad zwierzętami

W 2017 r. Rada Gminy w Sulmierzycach podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2017”. Celem niniejszego programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańcom oraz zmniejszenie populacji zwierząt poprzez realizację planu dofinansowania zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt, których właścicielami lub opiekunami są mieszkańcy Gminy Sulmierzyce.

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Weterynaryjny s.c. z/s ul. Kościelna 2, 97 – 565 Lgota Wielka, natomiast odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo „JASTA” Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim.

Ponadto w celu należytego wykonania programu została podpisana umowa ze schroniskiem – Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą: Czartki 49B, 98 – 200 Sieradz, które na mocy niniejszej umowy zobligowane zostało do odławiania bezdomnych psów, sprawowania nad nimi opieki poprzez zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko – weterynaryjnej. Każdy z mieszkańców może adoptować bezdomnego psa znajdującego się w schronisku zapewniając mu tym samym szczęśliwy dom, a czworonożny pupil na pewno odwdzięczy się bezwarunkową przyjaźnią na całe życie. Wszystkie znajdujące się w schronisku psiaki można obejrzeć w zakładce poniżej ADOPCJA PSÓW.

Uchwała Nr XXXIII/196/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2017”. Treść uchwały wraz z załącznikiem dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=308&id=2304

 

ADOPCJA PSÓW

STERYLIZACJA I KASTRACJA

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close