piątek, 28 stycznia 2022r.

Program opieki nad zwierzętami

W 2017 r. Rada Gminy w Sulmierzycach podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2017”. Celem niniejszego programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańcom oraz zmniejszenie populacji zwierząt poprzez realizację planu dofinansowania zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt, których właścicielami lub opiekunami są mieszkańcy Gminy Sulmierzyce.

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Weterynaryjny s.c. z/s ul. Kościelna 2, 97 – 565 Lgota Wielka, natomiast odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo „JASTA” Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim.

Ponadto w celu należytego wykonania programu została podpisana umowa ze schroniskiem – Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą: Czartki 49B, 98 – 200 Sieradz, które na mocy niniejszej umowy zobligowane zostało do odławiania bezdomnych psów, sprawowania nad nimi opieki poprzez zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko – weterynaryjnej. Każdy z mieszkańców może adoptować bezdomnego psa znajdującego się w schronisku zapewniając mu tym samym szczęśliwy dom, a czworonożny pupil na pewno odwdzięczy się bezwarunkową przyjaźnią na całe życie. Wszystkie znajdujące się w schronisku psiaki można obejrzeć w zakładce poniżej ADOPCJA PSÓW.

Uchwała Nr XXXIII/196/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2017”. Treść uchwały wraz z załącznikiem dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=308&id=2304

 

ADOPCJA PSÓW

STERYLIZACJA I KASTRACJA

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij