sobota, 15 czerwca 2024r.

Zezwolenie na utrzymania psa razy agresywnej

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia złożony osobiście wraz z załącznikami:

 1. dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 2. dokumentem potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (metryka) oraz ewentualnie sposób oznakowania.

Opłata skarbowa: 82 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020 za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej”

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna, od której służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 21

Tel. 44/684-60-56 wew.110

Podstawa prawna:

 1. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami),
 2. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 1257).

Uwagi:

a) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

b) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77 poz.687), wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

c) Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej PDF

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej DOC

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close