piątek, 28 stycznia 2022r.

Zezwolenie na utrzymania psa razy agresywnej

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia złożony osobiście wraz z załącznikami:

 1. dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 2. dokumentem potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (metryka) oraz ewentualnie sposób oznakowania.

Opłata skarbowa: 82 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020 za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej”

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna, od której służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 21

Tel. 44/684-60-56 wew.110

Podstawa prawna:

 1. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami),
 2. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 1257).

Uwagi:

a) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

b) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77 poz.687), wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

c) Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej PDF

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej DOC

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij