wtorek, 24 listopada 2020r.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podinspektor – Ewa Raszewska

Pokój Nr 25

tel. (44) 684 60 56 wew. 106

 

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 , pokój nr 25
tel. (44) 684 60 56 w. 106
Wydział Budżetu , Finansów i Podatków

Wymagane dokumenty:
-wniosek o zwrot podatku (zawierający NIP, Pesel, numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu, numer dowodu osobistego) – wniosek dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 25 oraz po kliknięciu TUTAJ (obowiązujący od 2019 roku),
-faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
-odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Termin załatwienia
do 30 dni

Uwagi
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
-od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia
-od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku.
W przypadku otrzymania decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Treść
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną,prawna  lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij