piątek, 21 stycznia 2022r.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referent ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Iglantowicz

Pokój Nr 25
tel. (44) 684 60 56 wew. 106

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 , pokój nr 25
tel. (44) 684 60 56 w. 106
Wydział Budżetu , Finansów i Podatków

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku (zawierający NIP, Pesel, numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu, numer dowodu osobistego) – wniosek dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 25 oraz u dołu strony jako plik do pobrania,
  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin składania wniosków

  • w terminie od 1 lutego r. do 1 marca złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia,
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok bieżący.

Uwagi

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku.

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Treść

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną,prawna  lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij