wtorek, 27 lutego 2024r.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referent ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Iglantowicz

Pokój Nr 29
tel. (44) 685 25 91

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, pokój nr 29
tel. (44) 685 25 91
Wydział Budżetu, Finansów i Podatków

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku (zawierający NIP, Pesel, numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu, numer dowodu osobistego) – wniosek dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 29 oraz u dołu strony jako plik do pobrania,
  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin składania wniosków

  • w terminie od 1 lutego do 28 lutego złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia,
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok bieżący.

Uwagi

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku.

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Treść

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną,prawna  lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

 

Ostatnia modyfikacja: 2024-02-08

Agnieszka Iglantowicz

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close