piątek, 19 kwietnia 2024r.

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy

22 września 2017

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi gminnej Nr 109257E położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz terenów usytuowanych w jej sąsiedztwie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonych w Sulmierzycach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w Dworszowicach Pakoszowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Informacja z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.

11. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 5 września 2017 r.

12. Interpelacje i wnioski radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

Ostatnia zmiana: 22 września 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close