niedziela, 24 października 2021r.

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy

22 września 2017

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi gminnej Nr 109257E położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz terenów usytuowanych w jej sąsiedztwie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonych w Sulmierzycach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w Dworszowicach Pakoszowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Informacja z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.

11. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 5 września 2017 r.

12. Interpelacje i wnioski radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

Ostatnia zmiana: 22 września 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij