poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

16 września 2020

przez  Przemysław Szczerkowski

Zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

                                                            23 września 2020 r. (środa)

                                                                           o godz. 1000

                                                              w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy Sulmierzyce.
 4. Dyskusja na temat remontu i modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sulmierzyce.
 5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych z terenu gminy Sulmierzyce do rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok.
 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXIV oraz XXV sesji Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Tadeusz Kruszyński

Ostatnia zmiana: 16 września 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij