poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Afrykański Pomór Świń – informacje

13 listopada 2017

przez  Izabela Smardzewska

W związku z prośbą Wojewody Łódzkiego o podjęcie działań w celu podniesienia świadomości mieszkańców oraz osób podróżujących, na temat choroby wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF i dróg jej szerzenia, poniżej zamieszczamy przydatne linki.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie w zakładce Afrykański Pomór Świń (ASF), https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

znajdziecie Państwo wszelkie przepisy prawne dotyczące ASF oraz potrzebne informacje i materiały.

Poniżej zamieszczamy niektóre z nich.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń znajdą Państwo pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000711

Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1850 z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6774) znajdą Państwo pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1850&qid=1504864462185&from=EN

Program bioasekuracji, wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 znajdą Państwo pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/program-bioasekuracji

Ostatnia zmiana: 13 listopada 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij