poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Afrykański Pomór Świń – informacje

13 listopada 2017

przez  Izabela Smardzewska

W związku z prośbą Wojewody Łódzkiego o podjęcie działań w celu podniesienia świadomości mieszkańców oraz osób podróżujących, na temat choroby wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF i dróg jej szerzenia, poniżej zamieszczamy przydatne linki.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie w zakładce Afrykański Pomór Świń (ASF), https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

znajdziecie Państwo wszelkie przepisy prawne dotyczące ASF oraz potrzebne informacje i materiały.

Poniżej zamieszczamy niektóre z nich.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń znajdą Państwo pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000711

Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1850 z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6774) znajdą Państwo pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1850&qid=1504864462185&from=EN

Program bioasekuracji, wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 znajdą Państwo pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/program-bioasekuracji

Ostatnia zmiana: 13 listopada 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close