piątek, 19 kwietnia 2024r.

Blisko 1 750 000 zł dla Gminy Sulmierzyce

12 lipca 2021

przez  Paulina Telenga

Gmina Sulmierzyce w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21 dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu  „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce” otrzyma      1 749 690,08 zł. Złożony wniosek uzyskał 104 pkt. Projekt będzie realizowany od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia 72 osobom pełniącym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zrealizowanie projektu pozwoli na prowadzenie opieki na wyższym poziomie oraz zapewni doposażenie nowego żłobka w pomoce, zabawki, sprzęt dydaktyczny i niezbędne urządzenia do sprawnego funkcjonowania, w tym zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania w lepsze dostosowanie oferty do potrzeb rozwoju psychofizycznego dzieci uczęszczających do placówki.

Ostatnia zmiana: 12 lipca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close