niedziela, 23 czerwca 2024r.

Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś

31 maja 2024

przez  Łukasz Kucharski

W dniu 3 kwietnia 2024 r.  Gmina Sulmierzyce podpisała umowę na  realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa  drogi w miejscowości Nowa Wieś” z firmą LARIX Sp. z.o.o.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Budowę i rozbudowę drogi w miejscowości Dąbrówka, na co składa się: Rozbudowa pasa drogi gminnej o długości 1.231,85mb: wykonanie nowej konstrukcji jezdni,  wykonanie zjazdów do działek wzdłuż drogi, wykonanie poboczy, iv. wykonanie rowu i przepustów; budowa wiaty przystankowej o wymiarach minimalnych: wysokość 230cm, szerokość 264 cm, głębokość 134 cm, budowa chodnika (peronu przystankowego), demontaż istniejącego naziemnego zbiornika na gaz płynny (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), kolidującego z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowanie go poza projektowanym pasem drogowym, rozbiórka istniejącego murowanego przystanku autobusowego, dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego oraz budynku gospodarczego z płyt betonowych, budowa kanału technologicznego wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi: kanał technologiczny uliczny (KTu) i kanał technologiczny przepustowy (KTp) w zależności od miejsca przebiegu ciągu wraz ze studniami kablowymi, rozbiórka i budowa elektroenergetycznej sieci nN i SN, usunięcie kolizji z projektowaną rozbudową drogi (poprzez skablowanie linii napowietrznych SN i nN), budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, Uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego w ciągu rozbudowywanej drogi o szerokości 5,0m, Usunięcie pojedynczych drzew oraz obszarów zadrzewionych kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

2) Budowę i rozbudowę drogi w miejscowości Nowa Wieś na co składa się: Rozbudowa pasa drogi gminnej o długości odcinka 626,74mb: wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, iv. wykonanie prawostronnego rowu otwartego, wykonanie przepustów pod zjazdami, budowa kanału technologicznego w pasie drogowym budowanej drogi (KTu, KTP, KTpo w zależności od miejsca przebiegu ciągu) wraz ze studniami kablowymi, wymiana odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej pod projektowaną drogą oraz połączenie go z istniejącą siecią wodociągową, umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie projektu stałej organizacji ruchu, wycinka drzew kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania.

Planowany termin zakończenia prac zaplanowany jest na listopad 2024 r.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Sulmierzyce pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 877 297,09 zł. Całość opiewa na kwotę 4 505 341,73 zł.

 

Ostatnia zmiana: 31 maja 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close