sobota, 22 czerwca 2024r.

Dodatek na pelet, gaz lpg, drewno kawałkowe, olej opałowy – ruszył nabór wniosków

22 września 2022

przez  Łukasz Kucharski

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, pokój nr 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (44) 685 25 88.  

Do pobrania: Klauzula informacyjna (pdf)

Wniosek:  https://monitorpolski.gov.pl/D2022000197401.pdf

Informacja RODO:

Możliwość złożenia wniosku przez Internet krok po kroku:

  1. Należy pobrać wniosek, wydrukować, wypełnić i podpisać.
  2. Uzupełniony i podpisany wniosek zeskanować.
  3. Zalogować się do profilu ePUAP i wybrać z katalogu spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
  4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Dodatek dla gospodarstw domowych – Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
•    3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
•    1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
•    500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
•    2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego:

  • Wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  • Wniosek należy złożyć do właściwej dla zamieszkania gminie. Gmina będzie miała z kolei miesiąc na jego wypłatę.
  • Brak progów dochodowych.
  • W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Ważne! Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Ostatnia zmiana: 22 września 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close