sobota, 15 czerwca 2024r.

Dodatek osłonowy realizowany przez Gminę Sulmierzyce w 2024 r.

26 stycznia 2024

przez  Łukasz Kucharski

Od 1 stycznia 2024 roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Gminę Sulmierzyce w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich – świadczenia rodzinne w pokoju nr 5.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego,  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Gminie Sulmierzyce w pokoju numer 5, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek złożony elektronicznie musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił jednorazowo:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił jednorazowo:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi, gdzie źródło ogrzewania budynku mieszkalnego zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Wzór wniosku o dodatek osłonowy realizowany w 2024 r.

Link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

Ostatnia zmiana: 26 stycznia 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close