niedziela, 14 lipca 2024r.

Dodatek węglowy oraz dodatek dla niektórych źródeł ciepła – ZMIANY W PRZEPISACH!

18 listopada 2022

przez  Łukasz Kucharski

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego oraz dodatku dla niektórych źródeł ciepła przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).
  • W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielone lub współdzielone źródło ciepła (art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm. oraz art. 24 ust. 5a ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  Dz. U. z  2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.
  • Wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.

W przypadku gospodarstwa domowego, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji (art. 2 ust. 3d ustawy o dodatku węglowym Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm. oraz art. 24 ust. 5a ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  Dz. U. z  2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

 

  Wszelkie informacje uzyskają Państwo:

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1967 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.).

 

 

Ostatnia zmiana: 18 listopada 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close