poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów znakowanie (chipowanie) zwierząt

14 maja 2021

przez  Łukasz Kucharski

Informuje się mieszkańców Gminy Sulmierzyce, iż zgodnie z § 9 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2021 podjętego Uchwałą Nr XXXII/222/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 31 marca 2021 r. mogą otrzymać dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  1. Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wniosek wraz załącznikami winien być złożony w jednej z wybranych form:
  • nadać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • drogą elektroniczną (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
  • wniosek umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Wnioski przekazywane do Urzędu za pomocą skrzynki podawczej winny być złożone w zaklejonej kopercie.
  1. Gmina Sulmierzyce pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji/ chipowania wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.
  2. Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu/chipowania zwierzęcia, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.
  3. W ramach programu właściciel lub opiekun może zgłosić do sterylizacji /kastracji jedno zwierzę z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sulmierzyce, na której on zamieszkuje.
  4. Warunkiem dokonania zabiegu sterylizacji*/kastracji* jest obowiązek chipowania zwierzęcia.
  5. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 25% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:

– zabieg sterylizacji psa: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych 00/100),

– zabieg kastracji psa: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).

– zabieg sterylizacji kota: 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100),

– zabieg kastracji kota: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

Pozostałe 75 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt pokrywa Gmina Sulmierzyce.

  1. Chipowanie zwierząt jest bezpłatne i może być dokonane osobnym zgłoszeniem niezależnie czy zwierzę w ubiegłych latach miało zabieg sterylizacji lub kastracji.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Uchwała Nr XXXII/222/21Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 31marca 2021 r. http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=581&id=4460

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o bezpłatne chipowanie w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (pdf)

Wzór wniosku o bezpłatne chipowanie w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (do edycji doc)

Wzór wniosku o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (pdf)

Wzór wniosku o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (do edycji doc)

Ostatnia zmiana: 14 maja 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close