piątek, 21 stycznia 2022r.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów znakowanie (chipowanie) zwierząt

14 maja 2021

przez  Łukasz Kucharski

Informuje się mieszkańców Gminy Sulmierzyce, iż zgodnie z § 9 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2021 podjętego Uchwałą Nr XXXII/222/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 31 marca 2021 r. mogą otrzymać dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  1. Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wniosek wraz załącznikami winien być złożony w jednej z wybranych form:
  • nadać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • drogą elektroniczną (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
  • wniosek umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Wnioski przekazywane do Urzędu za pomocą skrzynki podawczej winny być złożone w zaklejonej kopercie.
  1. Gmina Sulmierzyce pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji/ chipowania wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.
  2. Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu/chipowania zwierzęcia, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.
  3. W ramach programu właściciel lub opiekun może zgłosić do sterylizacji /kastracji jedno zwierzę z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sulmierzyce, na której on zamieszkuje.
  4. Warunkiem dokonania zabiegu sterylizacji*/kastracji* jest obowiązek chipowania zwierzęcia.
  5. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 25% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:

– zabieg sterylizacji psa: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych 00/100),

– zabieg kastracji psa: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).

– zabieg sterylizacji kota: 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100),

– zabieg kastracji kota: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

Pozostałe 75 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt pokrywa Gmina Sulmierzyce.

  1. Chipowanie zwierząt jest bezpłatne i może być dokonane osobnym zgłoszeniem niezależnie czy zwierzę w ubiegłych latach miało zabieg sterylizacji lub kastracji.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Uchwała Nr XXXII/222/21Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 31marca 2021 r. http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=581&id=4460

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o bezpłatne chipowanie w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (pdf)

Wzór wniosku o bezpłatne chipowanie w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (do edycji doc)

Wzór wniosku o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (pdf)

Wzór wniosku o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce (do edycji doc)

Ostatnia zmiana: 14 maja 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij