piątek, 21 stycznia 2022r.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów znakowanie (chipowanie) zwierząt

30 czerwca 2020

przez  Przemysław Szczerkowski

Informuje się mieszkańców Gminy Sulmierzyce, iż zgodnie z § 9 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2020 podjętego Uchwałą Nr XXI/140/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. mogą otrzymać dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wniosek wraz załącznikami winien być złożony w jednej z wybranych form:
 • nadać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • drogą elektroniczną (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
 • wniosek umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Wnioski przekazywane do Urzędu za pomocą skrzynki podawczej winny być złożone w zaklejonej kopercie.
 1. Gmina Sulmierzyce pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji/ chipowania wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.
 2. Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu/chipowania zwierzęcia, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.
 3. W ramach programu właściciel lub opiekun może zgłosić do sterylizacji /kastracji jedno zwierzę z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sulmierzyce,
  na której on zamieszkuje.
 4. Warunkiem dokonania zabiegu sterylizacji*/kastracji* jest obowiązek chipowania zwierzęcia.
 5. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:

– zabieg sterylizacji psa: 100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100),

– zabieg kastracji psa: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

– zabieg sterylizacji kota: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100),

– zabieg kastracji kota: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

Pozostałe 50 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt pokrywa Gmina Sulmierzyce.

 1. Chipowanie zwierząt jest bezpłatne i może być dokonane osobnym zgłoszeniem niezależnie czy zwierzę w ubiegłych latach miało zabieg sterylizacji lub kastracji.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Link do Uchwały Nr XXI/140/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=523&id=3957

Link do Załącznika do Uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 marca 2019 r. http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A5844F9B5B69Z/XXI.140.20_-_zal.pdf

Do pobrania:

Wniosek o chipowanie (pdf)

Wniosek o zabieg (pdf)

Ostatnia zmiana: 30 czerwca 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij