niedziela, 14 lipca 2024r.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów znakowanie (chipowanie) zwierząt

30 czerwca 2020

przez  Przemysław Szczerkowski

Informuje się mieszkańców Gminy Sulmierzyce, iż zgodnie z § 9 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2020 podjętego Uchwałą Nr XXI/140/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. mogą otrzymać dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wniosek wraz załącznikami winien być złożony w jednej z wybranych form:
 • nadać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • drogą elektroniczną (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
 • wniosek umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Wnioski przekazywane do Urzędu za pomocą skrzynki podawczej winny być złożone w zaklejonej kopercie.
 1. Gmina Sulmierzyce pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji/ chipowania wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.
 2. Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu/chipowania zwierzęcia, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.
 3. W ramach programu właściciel lub opiekun może zgłosić do sterylizacji /kastracji jedno zwierzę z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sulmierzyce,
  na której on zamieszkuje.
 4. Warunkiem dokonania zabiegu sterylizacji*/kastracji* jest obowiązek chipowania zwierzęcia.
 5. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:

– zabieg sterylizacji psa: 100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100),

– zabieg kastracji psa: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

– zabieg sterylizacji kota: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100),

– zabieg kastracji kota: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

Pozostałe 50 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt pokrywa Gmina Sulmierzyce.

 1. Chipowanie zwierząt jest bezpłatne i może być dokonane osobnym zgłoszeniem niezależnie czy zwierzę w ubiegłych latach miało zabieg sterylizacji lub kastracji.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Link do Uchwały Nr XXI/140/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=523&id=3957

Link do Załącznika do Uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 marca 2019 r. http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A5844F9B5B69Z/XXI.140.20_-_zal.pdf

Do pobrania:

Wniosek o chipowanie (pdf)

Wniosek o zabieg (pdf)

Ostatnia zmiana: 30 czerwca 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close