poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Dofinansowanie do zakupu roślin miododajnych

24 kwietnia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy mieszkańców gminy, że mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce do zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Dotacja obejmuje zakup drzew miododajnych, krzewów i półkrzewów miododajnych, krzewinek miododajnych, byliny miododajnych oraz pnączy miododajnych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wniosek wraz załącznikami winien być złożony w jednej z wybranych form:

 • nadać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • drogą elektroniczna ( wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
 • wniosek umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Wnioski przekazywane do Urzędu za pomocą skrzynki podawczej winny być złożone w zaklejonej kopercie.

 Jednocześnie prosimy o jednostronne drukowanie wniosków.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  a) osoby fizyczne,
  b) wspólnoty mieszkaniowe
  c) osoby prawne,
  d) przedsiębiorcy;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

 1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – w/w wymienionych formach.
 2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
 3. Komisja przekazuje wniosek o przyznanie dofinansowania Wójtowi.
 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 5. Przekazanie dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę celem realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania.
 6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 września każdego roku

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA

do dnia 15 listopada każdego roku

Należy pamiętać, że:

1) dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i podmiotu wskazanego we wniosku,

2) dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych,

3) w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:

 • podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
 • komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek,
 • wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji,
 • w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy w Sulmierzycach.

Ważne!

 1. Wszelkie pytania należy zgłaszać pod numerem telefonu 605 094 193, 44/6846056 wew. 110 lub109. W przypadku wątpliwości co do wskazanych cen i gatunków roślin można wysłać zakres rzeczowy i finansowy zadania na adres e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl. W celu ułatwienia kontaktu możecie Państwo podać swój numer kontaktowy.
 2. Zakupione rośliny: gatunek, cena oraz liczba muszą być zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku stwierdzenia przez komisję niespełnienia ww. warunków wskazanych w regulaminie.

Do pobrania:

Uchwała Nr XLII/345/2014 z dnia 17.04.2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

Linki

https://biuletyn.net/sulmierzyce/fls/bip_pliki/2014_05/BIPF4F981CBBD90A8Z/uchwala.pdf

https://biuletyn.net/sulmierzyce/fls/bip_pliki/2014_05/BIPF4F981CBAE874CZ/regulamin.pdf

http://sipdata.lex.pl/dane/miejscowe/2014/1314625/1.pdf

http://sipdata.lex.pl/dane/miejscowe/2014/1314625/2.pdf

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=308&id=2303

 

Ostatnia zmiana: 6 maja 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close