wtorek, 25 stycznia 2022r.

Dofinansowanie do zakupu roślin miododajnych

15 kwietnia 2021

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy mieszkańców gminy, że mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce do zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Dotacja obejmuje zakup drzew miododajnych, krzewów i półkrzewów miododajnych, krzewinek miododajnych, byliny miododajnych oraz pnączy miododajnych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wniosek wraz załącznikami winien być złożony w jednej z wybranych form:

 • nadać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • drogą elektroniczna ( wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
 • wniosek umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Wnioski przekazywane do Urzędu za pomocą skrzynki podawczej winny być złożone w zaklejonej kopercie.

Jednocześnie prosimy o jednostronne drukowanie wniosków.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  a) osoby fizyczne,
  b) wspólnoty mieszkaniowe
  c) osoby prawne,
  d) przedsiębiorcy;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

 1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – w/w wymienionych formach.
 2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
 3. Komisja przekazuje wniosek o przyznanie dofinansowania Wójtowi.
 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 5. Przekazanie dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę celem realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania.
 6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 września każdego roku

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA

do dnia 15 listopada każdego roku

Należy pamiętać, że:

1) dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i podmiotu wskazanego we wniosku,

2) dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych,

3) w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:

 • podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
 • komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek,
 • wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji,
 • w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy w Sulmierzycach.

Ważne!

 1. Wszelkie pytania należy zgłaszać pod numerem telefonu 605 094 193, 44/6846056 wew. 110 lub109. W przypadku wątpliwości co do wskazanych cen i gatunków roślin można wysłać zakres rzeczowy i finansowy zadania na adres e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl. W celu ułatwienia kontaktu możecie Państwo podać swój numer kontaktowy.
 2. Zakupione rośliny: gatunek, cena oraz liczba muszą być zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku stwierdzenia przez komisję niespełnienia ww. warunków wskazanych w regulaminie.

Do pobrania:

Uchwała Nr XLII/345/2014 z dnia 17.04.2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce

Linki

https://biuletyn.net/sulmierzyce/fls/bip_pliki/2014_05/BIPF4F981CBBD90A8Z/uchwala.pdf

https://biuletyn.net/sulmierzyce/fls/bip_pliki/2014_05/BIPF4F981CBAE874CZ/regulamin.pdf

http://sipdata.lex.pl/dane/miejscowe/2014/1314625/1.pdf

http://sipdata.lex.pl/dane/miejscowe/2014/1314625/2.pdf

http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=308&id=2303

Ostatnia zmiana: 15 kwietnia 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij