niedziela, 23 czerwca 2024r.

Dofinansowanie do zakupu roślin miododajnych

10 kwietnia 2024

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy mieszkańców gminy, że mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce do zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Dotacja obejmuje zakup drzew miododajnych, krzewów i półkrzewów miododajnych, krzewinek miododajnych, traw miododajnych, bylin miododajnych, krzewów owocowych z wyłączeniem drzew owocowych oraz pnączy miododajnych.

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

  1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie (kliknij aby pobrać) akceptując tym samym Regulamin (kliknij aby pobrać). We wniosku podaje łączny koszt zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach.
  2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
  3. Komisja przekazuje wniosek o przyznanie dofinansowania Wójtowi.
  4. Podpisanie umowy o dofinansowanie: Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.
  5. Przekazanie dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę celem realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania.
  6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 1000 zł.

Maksymalny koszt zakupu jednej sztuki sadzonki nie może być wyższy niż 200 zł brutto. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 września każdego roku lub do wyczerpania środków.

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA

do dnia 15 listopada każdego roku

Należy pamiętać, że:

1) dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i podmiotu wskazanego we wniosku,

2) dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych,

3) w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:

  • podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
  • zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji.

Ważne!

  1. Wszelkie pytania należy zgłaszać pod numerem telefonu 446852587 lub 446852595. W przypadku wątpliwości co do wskazanych cen i gatunków roślin można wysłać zakres rzeczowy i finansowy zadania na adres e-mail: ug@sulmierzyce.eu. W celu ułatwienia kontaktu możecie Państwo podać swój numer kontaktowy.
  2. Zakupione rośliny: należy pamiętać aby podać gatunek rośliny we wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Dofinansowanie podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr LXIV/428/23 Rady Gminy Sulmierzyce  z dnia 24.05.2023 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce (pdf)

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce (pdf)

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce (pdf)

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (pdf)

Oświadczenie (pdf)

 

Ostatnia zmiana: 10 kwietnia 2024

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close