wtorek, 25 stycznia 2022r.

Dofinansowanie do zakupu roślin miododajnych – procedura uzyskania dotacji

28 marca 2018

przez  Łukasz Kucharski

Informujemy, iż jak co roku mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce do zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce. Przypominamy, iż od 4 maja 2017 r. wnioski o dofinansowanie można również składać na półkrzewy miododajne, krzewinki miododajne, byliny miododajne, pnącza miododajne

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

  1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – sekretariat  (pokój nr 30).
  2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
  3. Komisja przekazuje wniosek o przyznanie dofinansowania Wójtowi.
  4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.
  5. Przekazanie dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę celem realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania.
  6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 września każdego roku

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA

do dnia 15 listopada każdego roku

Należy pamiętać, że:

1) dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i podmiotu wskazanego we wniosku,

2) dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych,

3) w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:

  • podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
  • komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek
  • wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji
  • w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy w Sulmierzycach.

 

Do pobrania:

Uchwała – ustalenie zasad dofinansowania

Regulamin dofinansowania

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania

Uchwała zmieniająca

 

Ostatnia zmiana: 28 marca 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij