poniedziałek, 18 października 2021r.

Dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych

6 czerwca 2013

przez  admin

DOTACJA NA ZAKUP SADZONEK

Gmina Sulmierzyce informuje, że można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

   a)   osoby fizyczne,

   b) wspólnoty mieszkaniowe,

   c)   osoby prawne,

   d) przedsiębiorcy;

2) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – sekretariat  (pokój nr 31).

2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.

3. Prawidłowo złożony wniosek lub Wezwanie do uzupełnienia w przypadku błędnie wypełnionego wniosku.

4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

5. Gmina przekazuje dotację i następuje realizacja zadania przez wnioskodawcę.

6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 lipca 2013 r.

Należy pamiętać, że w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:
• podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
• komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek,
• Wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji.

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH:

      Drzewa miododajne

     Krzewy miododajne

 Głóg jednoszyjkowy

 Jarzębina (wszystkie gatunki i odmiany)

 Kasztanowiec

 Leszczyna pospolita

 Klon (wszystkie gatunki i odmiany)

 Lipa (wszystkie gatunki i odmiany)

 Robinia akacjowa

 Tulipanowiec

 Wierzba (wszystkie gatunki i odmiany)

 Bukszpan (wszystkie gatunki i odmiany)

 Berberys sp. (wszystkie gatunki i odmiany)

 Dereń jadalny

 Karagana syberyjska

 Kruszyna pospolita

 Ligustr pospolity

 Omżyn (wszystkie gatunki i odmiany)

 Czeremcha zwyczajna

 Pigwowiec japoński

 Tamaryszek pięciopręcikowy

 Tawuła (wszystkie gatunki i odmiany)

Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z Regulaminem.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach:

– Pani Justyna Urbańska  pokój nr 22 telefon 44/6846056 wew. 110

– Pani Agnieszka Musiał pokój nr 17 telefon 44/6846056 wew. 117

– Pani Aleksandra Król pokój nr 16 telefon 44/6846056 wew. 109

Do pobrania:

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/215/2103  Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały – Regulamin

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji

Ostatnia zmiana: 6 czerwca 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij