wtorek, 23 lipca 2024r.

Dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych

6 czerwca 2013

przez  admin

DOTACJA NA ZAKUP SADZONEK

Gmina Sulmierzyce informuje, że można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

   a)   osoby fizyczne,

   b) wspólnoty mieszkaniowe,

   c)   osoby prawne,

   d) przedsiębiorcy;

2) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – sekretariat  (pokój nr 31).

2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.

3. Prawidłowo złożony wniosek lub Wezwanie do uzupełnienia w przypadku błędnie wypełnionego wniosku.

4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

5. Gmina przekazuje dotację i następuje realizacja zadania przez wnioskodawcę.

6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 lipca 2013 r.

Należy pamiętać, że w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:
• podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
• komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek,
• Wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji.

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH:

      Drzewa miododajne

     Krzewy miododajne

 Głóg jednoszyjkowy

 Jarzębina (wszystkie gatunki i odmiany)

 Kasztanowiec

 Leszczyna pospolita

 Klon (wszystkie gatunki i odmiany)

 Lipa (wszystkie gatunki i odmiany)

 Robinia akacjowa

 Tulipanowiec

 Wierzba (wszystkie gatunki i odmiany)

 Bukszpan (wszystkie gatunki i odmiany)

 Berberys sp. (wszystkie gatunki i odmiany)

 Dereń jadalny

 Karagana syberyjska

 Kruszyna pospolita

 Ligustr pospolity

 Omżyn (wszystkie gatunki i odmiany)

 Czeremcha zwyczajna

 Pigwowiec japoński

 Tamaryszek pięciopręcikowy

 Tawuła (wszystkie gatunki i odmiany)

Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z Regulaminem.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach:

– Pani Justyna Urbańska  pokój nr 22 telefon 44/6846056 wew. 110

– Pani Agnieszka Musiał pokój nr 17 telefon 44/6846056 wew. 117

– Pani Aleksandra Król pokój nr 16 telefon 44/6846056 wew. 109

Do pobrania:

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/215/2103  Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały – Regulamin

Wniosek o udzielenie dotacji

Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji

Ostatnia zmiana: 6 czerwca 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close