poniedziałek, 16 maja 2022r.

Dofinansowanie zakupu sadzonek

16 maja 2014

przez  admin

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA?

Uprawnionym do uzyskania dotacji są:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
   a) osoby fizyczne,
   b) wspólnoty mieszkaniowe,
   c) osoby prawne,
   d) przedsiębiorcy;
2) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Sulmierzyce, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? KROK PO KROKU

1. Podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin dokonania nasadzeń. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – sekretariat  (pokój nr 31).
2. Weryfikacja wniosku przez Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
3. Prawidłowo złożony wniosek lub Wezwanie do uzupełnienia w przypadku błędnie wypełnionego wniosku.
4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalną wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. Gmina przekazuje dotację i następuje realizacja zadania przez wnioskodawcę.
6. Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ?

Kwota dofinansowania może stanowić do 80% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 500 zł. Zainteresowane podmioty  prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

do dnia 30 września każdego roku

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA

do dnia 15 listopada każdego roku
Należy pamiętać, że:
1) dofinansowanie przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i podmiotu wskazanego we wniosku,
2) dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych,
3) w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:
• podmiot, który uzyska dotacje nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani tez zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami, co do których uzyskał dofinansowanie,
• komisja może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej, jako miejsce zasadzenia sadzonek,
• wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dot. przyznanej dotacji,
• w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy w Sulmierzycach.

DO POBRANIA:

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie gminy Sulmierzyce

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych

Wniosek o udzielenie dofinansowania

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

PRZYKŁADOWY WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH:

Drzewa miododajne

Krzewy miododajne

Głóg jednoszyjkowy

Jarzębina (wszystkie gatunki i odmiany)

Kasztanowiec

Leszczyna pospolita

Klon (wszystkie gatunki i odmiany)

Lipa (wszystkie gatunki i odmiany)

Robinia akacjowa

Tulipanowiec

Wierzba (wszystkie gatunki i odmiany)

Bukszpan (wszystkie gatunki i odmiany)

Berberys sp. (wszystkie gatunki i odmiany)

Dereń jadalny

Karagana syberyjska

Kruszyna pospolita

Ligustr pospolity

Omżyn (wszystkie gatunki i odmiany)

Czeremcha zwyczajna

Pigwowiec japoński

Tamaryszek pięciopręcikowy

Tawuła (wszystkie gatunki i odmiany)


Ostatnia zmiana: 16 maja 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij